Kunming Messer Gas Products Co., Ltd.
63 Zhijie, Heilinpu, Kunming, Yunnan, 650106 P. R. C

Tel: +86 871 8196 619
Fax: +86 871 8196 665
E-mail: messeryn@messer.com.cn

Yunnan Messer Gas Products Co., Ltd.

2F/C, Chuangxin Building, 930 Haiyuan Rd.(middle), Kunming, Yunnan 650106, P.R.C.

Tel: +86 871 8310 458
Fax: +86 871 8310 738
E-mail:
messeryn@messer.com.cn
Web-Site: www.messer-yn.com

TOP